Μαθήματα

Μπάντα Δρόμου

Μπάντα Δρόμου

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία
 • Μέγεθος
Παιδική Κατασκήνωση Κρουστών

Παιδική Κατασκήνωση Κρουστών

Εγγραφές κλειστές
 • Ηλικία 7-12
 • Μέγεθος 20
Ετήσια εργαστήρια εκμάθησης οργάνων

Ετήσια εργαστήρια εκμάθησης οργάνων

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 8+
 • Μέγεθος Ατομικό
Μπάντα Mezzo

Μπάντα Mezzo

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 8+
 • Μέγεθος 12
Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 5+
 • Μέγεθος 15
Παραδοσιακά Κρουστά

Παραδοσιακά Κρουστά

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Μουσική Προπαιδεία Ι

Μουσική Προπαιδεία Ι

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 4+
 • Μέγεθος 15
Καχόν (Cajon)

Καχόν (Cajon)

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Μπάντα Τσικό

Μπάντα Τσικό

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 7+
 • Μέγεθος 12
Latin percussion

Latin percussion

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Παιδικό Κρουστόφωνο

Παιδικό Κρουστόφωνο

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 6+
 • Μέγεθος 15
Αφρικάνικα Κρουστά

Αφρικάνικα Κρουστά

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Μπεντίρ

Μπεντίρ

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12