Μαθήματα

Μπάντα Δρόμου

Μπάντα Δρόμου

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία
 • Μέγεθος
Παραδοσιακά Κρουστά

Παραδοσιακά Κρουστά

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Καχόν (Cajon)

Καχόν (Cajon)

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Latin percussion

Latin percussion

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Αφρικάνικα Κρουστά

Αφρικάνικα Κρουστά

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Μπεντίρ

Μπεντίρ

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12
Εργαστήρια ενηλίκων

Εργαστήρια ενηλίκων

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 16+
 • Μέγεθος 12