Ταυτότητα

Το Κρουστόφωνο

Το Κρουστόφωνο  είναι  ένας ενεργός  ιδιωτικός φορέας μουσικής  παιδείας, πολιτισμικής δράσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, κάτω από την ομπρέλα «Κρουστόφωνο» δρουν παράλληλα δυο κύρια Καλλιτεχνικά σχήματα (Μπάντα Δρόμου και Μουσικό Παιχνιδοθέαμα),  ένα Μουσικό Εργαστήρι, καθώς επίσης και πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις.