Μαθήματα

Μπάντα Mezzo

Μπάντα Mezzo

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 8+
  • Μέγεθος 12
Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 5+
  • Μέγεθος 15
Μουσική Προπαιδεία Ι

Μουσική Προπαιδεία Ι

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 4+
  • Μέγεθος 15
Μπάντα Τσικό

Μπάντα Τσικό

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 7+
  • Μέγεθος 12
Παιδικό Κρουστόφωνο

Παιδικό Κρουστόφωνο

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 6+
  • Μέγεθος 15
Παιδικά εργαστήρια

Παιδικά εργαστήρια

Εγγραφές ανοιχτές
  • Ηλικία 4-15
  • Μέγεθος 6-15