Μαθήματα

Παιδικά εργαστήρια

Παιδικά εργαστήρια

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 4-15
 • Μέγεθος 6-10
Μουσική Προπαιδεία Ι

Μουσική Προπαιδεία Ι

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 4+
 • Μέγεθος 10
Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 5+
 • Μέγεθος 10
Παιδικό Κρουστόφωνο

Παιδικό Κρουστόφωνο

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 7+
 • Μέγεθος 10
Μπάντα Τσικό

Μπάντα Τσικό

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 8+
 • Μέγεθος 10
Μπάντα Mezzo

Μπάντα Mezzo

Εγγραφές κλειστές
 • Ηλικία 8+
 • Μέγεθος 10