Μαθήματα

Μπάντα Mezzo

Μπάντα Mezzo

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 8+
 • Μέγεθος 12
Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 5+
 • Μέγεθος 15
Μουσική Προπαιδεία Ι

Μουσική Προπαιδεία Ι

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 4+
 • Μέγεθος 15
Μπάντα Τσικό

Μπάντα Τσικό

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 7+
 • Μέγεθος 12
Παιδικό Κρουστόφωνο

Παιδικό Κρουστόφωνο

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 6+
 • Μέγεθος 15
Παιδικά εργαστήρια

Παιδικά εργαστήρια

Εγγραφές ανοιχτές
 • Ηλικία 4-15
 • Μέγεθος 6-15