Μαθήματα

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Μουσική Προπαιδεία ΙΙ

Εγγραφές ανοιχτές

To πρόγραμμα «Μουσική Προπαιδεία Ι & ΙΙ  (για παιδιά 4-5 και 5-6 ετών)» έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την μουσικότητα των παιδιών, να δημιουργήσει ένα πλούσιο σε ερεθίσματα μουσικό περιβάλλον για αυτά, να ενισχύσει την ομαδική και ατομική τους δράση και έκφραση και να τα εισάγει στον μοναδικό κόσμο της μουσικής με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό τρόπο. Μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, ρυθμικούς και μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, ηχοϊστορίες, μουσικές εξερευνήσεις και πειραματισμούς θα αντιληφθούμε την σχέση και την σύνδεση του ρυθμού, της κίνησης και του λόγου, θα εξοικειωθούμε  με τα κρουστά όργανα, θα μάθουμε τις πρώτες μας νότες στο μεταλλόφωνο και θα γνωρίσουμε τις μουσικές έννοιες.

Η μουσική προπαιδεία ΙΙ, για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, είναι ένα τμήμα διάρκειας 60 λεπτών, μία φορά την εβδομάδα. Ειδικά για φέτος επιτρέπεται η συμμετοχή max. 10 παιδιών σε κάθε τμήμα.

Διδάσκει η Ακριβή Ερκέκογλου.

Υπεύθυνος Τμήματος (1 Υπεύθυνος)

Ακριβή Ερκέκογλου

Μουσικοπαιδαγωγικά, Τραγούδι